Usługi

Persiantranslators oferuje usługi w zakresie tłumaczeń we wszystkich dziedzinach, przede wszystkim tekstów technicznych i prawniczych, instrukcji obsługi, tłumaczeń i lokalizacji stron internetowych, projektowania wielojęzycznych stron internetowych, tłumaczeń ustnych itp.

Persiantranslators oferuje następujące usługi:

  • Tłumaczenia tekstów z każdej dziedziny;
  • Tłumaczenia przysięgłe;
  • Uwierzytelnianie dokumentów;
  • Lokalizacja oprogramowania;
  • Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych;
  • Projektowanie i realizacja wielojęzycznych stron internetowych;
  • Korygowanie tekstów uprzednio przetłumaczonych;
  • Usługi tłumaczeń ustnych ( chwilowo tylko we Włoszech i w Iranie);
  • Pisanie na maszynie;
  • Tłumaczenia dialogów filmowych.