Tłumaczenia

Organizacja pracy i lokalizacji przewiduje różne fazy interwencji dla zapewnienia poprawności i wysokiej jakości tłumaczenia.

Najpierw tekst zostaje przetłumaczony przez osobę dla której język tłumaczenia jest językiem ojczystym. Następnie tłumaczenie zostaje sprawdzone przez innego tłumacza, wyspecjalizowanego w korekcji tekstów. Na koniec tekst zostaje zapisany w archiwium w formacie cyfrowym, pod imieniem klienta. W ten sposób, w przyszłości, będzie można go wykorzystać do innych tłumaczeń. Ta metoda ułatwia proces tłumaczenia, a ponadto zapewnia zastosowanie odpowiednich terminów i gwarantuje ich jakość.

Persiantranslators uważnie selekcjonuje własnych tłumaczy, upewniając się czy posiadają oni wyższe wykształcenie i doświadczenie niezbędne dla zagwarantowania tłumaczeń wysokiej jakości.

Każdy ze współpracowników Persiantranslators jest wyspecjalizowanym użytkownikiem nowoczesnych technologii i organizuje swoją pracę w sposób autonomiczny.

Poszczególne fazy tłumaczeń wykonywanych przez Persiantranslators zostały zobrazowane na poniższym diagramie.

Przebieg ogólny prac związanych z wykonywaniem tłumaczeń przez Persiantranslators:
1) Rejestracja danych klienta w bazie danych;
2) Dokładne tłumaczenie wykonane przez tłumaczy wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, na ich własny język ojczysty;
3) Kontrola tłumaczenia przez superwizora;
4) Archiwacja tekstów pod imieniem klienta;
5) Doręczenie wykonanej pracy (forma zostaje sprecyzowana przez klienta).

organigramma_en