Praca

Persiantranslators poszukuje tłumaczy freelance, którzy studiowali języki obce na uniwerytetach irańskich, bądź odbyli studia języka perskiego na uniwersytetach zagranicznych lub mogą wykazać się co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako tłumacze.

Jeśli spełniacie wyszczególnione warunki to zapraszamy do wypełnienia poniższego formularzu.

Wybór współpracowników odbywa się po uważnej ocenie kwalifikacji osoby ubiegającej się o współpracę.

Dane nowych współpracowników będą wprowadzone do naszej bazy danych. Nowi współpracownicy zostaną następnie powiadomieni o szczegółach i sposobie współpracy.

Prosimy o wypełnienie następującego formularza: